Algemene verkoopvoorwaarden: La Demeure des Sacres

Artikel 1 – Verblijfsduur De klant die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven.

Artikel 2 – Validatie van een reservering De reservering wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van de betaling voor het verblijf. 's Avonds per cheque of bankoverschrijving (te betalen aan La Demeure des Sacres – Mme SONGY)
Hetzij door online betaling via de site www.la-demeure-des-sacres.com
Reserveren impliceert aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.
Voor online gemaakte reserveringen ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de betaling met de details van de gereserveerde presentatie, met de waarde van het contract. Als de reservering telefonisch is gemaakt (alleen in het geval van last minute), verbinden wij ons ertoe de ontvangst van de aanbetaling per e-mail of sms te bevestigen.

Artikel 3 – Annulering door de klant Elke annulering moet per aangetekende brief aan de eigenaar worden meegedeeld.

Annulering voor aanvang van het verblijf: De klant kan zijn reservering tot 1 maand voor zijn aankomst kosteloos annuleren. Bij een verkort of geannuleerd verblijf minder dan een maand voor de verwachte aankomstdatum, blijft de prijs die overeenkomt met de verblijfskosten bij de eigenaar.

Als de klant niet verschijnt vóór 21.00 uur op de geplande dag van het begin van het verblijf, wordt dit contract ongeldig en kan de eigenaar over zijn bed and breakfast. In het geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de verblijfskosten volledig verworven door de eigenaar. Ongebruikte aanvullende services worden terugbetaald.

Artikel 4 – Annulering door de eigenaar Wanneer de eigenaar, vóór aanvang van het verblijf, het verblijf annuleert om redenen buiten zijn macht, moet hij de klant zo snel mogelijk per telefoon of e-mail en bied hen een vervangende kamer van identiek comfort aan. Als de vervangende oplossing niet geschikt is voor de klant, zal deze, onverminderd eventuele verhaalsmogelijkheden voor vergoeding van eventuele geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen. < /span>

Artikel 5 – Tijdstip van aankomst De klant moet op de opgegeven dag van de reservering en op de hieronder vermelde tijden arriveren. Kamers zijn vanaf 17.00 uur beschikbaar. Laat het ons weten als u na 19.30 uur arriveert, neem dan contact met ons op.

Artikel 6 – Tijdstip van vertrek Kamers dienen voor 10.30 uur vrij te zijn, daarna wordt een extra nacht in rekening gebracht.

Artikel 7- Betaling van het verblijfssaldo Het saldo van de accommodatie wordt opgevraagd bij het uitchecken. Verbruik en aanvullende diensten die niet in dit contract zijn vermeld, worden aan het einde van het verblijf betaald.

Artikel 8 – Toeristenbelasting De toeristenbelasting dient rechtstreeks te worden betaald aan “La Demeure des Sacres”, volgens de officiële schaal

Artikel 9 – Verandering van kamers De eigenaar behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer te wijzigen voor een kamer met dezelfde capaciteit of een hogere capaciteit, zonder dat de klant aanspraak kan maken op eventuele vergoeding. In dat geval zal de eigenaar de klant hiervan op de hoogte stellen, de kosten van de reservering blijven ongewijzigd.

Artikel 10 – Capaciteit Dit contract wordt afgesloten voor een bepaald aantal personen. Als op de dag van aankomst het aantal bewoners hoger is, kan de eigenaar de extra personen weigeren. Deze weigering kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van een aantal meer mensen dan degenen die zijn geweigerd, kan geen restitutie worden overwogen

Artikel 10 – Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in “La Demeure des Sacres”. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de weigering om de dieren en hun eigenaren door de eigenaar van de gastenkamers te accepteren, niet worden gelijkgesteld met een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar. Zodat bij vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.

Artikel 11 – Leefstijl, gebruik pand Respect voor een bepaalde levensstijl is vereist van alle gasten om de rust van de plaats en het comfort van haar gasten te garanderen. Daarnaast wordt verzocht niet te roken op de kamers (hiervoor is in onze tuin een plek voor u gereserveerd). De klant verbindt zich ertoe de aanwijzingen van goede zeden die in de kamers en in deze algemene verkoopvoorwaarden staan, te respecteren.

De klant verbindt zich ertoe de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en alle mogelijke schade waarvoor hij verantwoordelijk is, te declareren en financieel op zich te nemen .

Kinderen die zich binnen "La Demeure des Sacres" verplaatsen, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van het begeleiden van volwassenen, met name wanneer ze gebruik maken van de speeltuin. spelletjes beschikbaar in de tuin. De keuken is niet beschikbaar voor gasten.

Artikel 12 – Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden als verworven beschouwd bij betaling van de termijnen.

Artikel 13 – Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.
“La Demeure des Sacres” verbindt zich ertoe de informatie die u hebt meegedeeld niet door te geven aan andere bedrijven of organisaties.
Artikel 14 – Waarschuwing – Onze aanbiedingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.